Medlem sjekk ordnet

3. mai 2019

Vi har nå fått løst problemet med sjekk av medlemskap.
Butikken er nå direkte integrert med medlems basen i Senior MC Norge.