Driftinformasjon

30.06.2021
På Rudskogen 15.07.2021 vil det kun bli lagt ut kursplasser i Modul 4 mot betaling. Hvis du har Modul 1-3 men ikke har gjennomført Modul 4 kontakter du hege@smcn.no for å avtale plass.

15.06.2021
Kursplasser i Modul 4 på Rudskogen må bestilles når du er på kurset på Gardermoen. Denne endringen er gjort for å kunne sikre at deltakere på Kurs Modul 1-3 også får plass i Modul 4 på Rudskogen.
Vi vil legge ut overskytende plasser i Modul 4 i nettbutikken slik at de av dere som ikke har fått gjennomført modul 4 får anledning til å bestille plass i Modul 4.
Alle som har gjennomført Modul 4 blir flyttet opp i Modul 5. Deretter er det instruktørene som flytter deltakere når opplæringsmålet i modulen er gjennomført og godkjent.

14.04.2021
På styremøtet i avdelingen den 13.04.2021 ble det enighet om å legge ut alle kursplassene for mai nå denne uka. Bakgrunnen er at flest mulig av dere skal kunne få kjøpt kursplass.
NB! Det er viktig å merke seg at det i vilkårene for kjøp er dere gjort oppmerksom på at kursplassene er personlige og ikke kan omsettes. Ved å kjøpe kursplass godtas vilkårene.
Dersom noen av legitime grunner https://smcn.no/vilkar/ trekker seg og det blir ledig plass på utsolgte arrangementer eller kurs vil den/de ledige plassene bli lagt ut på vanlig måte i nettbutikken på https://smcn.no/ under gjeldende arrangement.
Det er ikke kapasitet i organisasjonen til at vi kan behandle noen form for ventelister.

03.04.2021
Det har vært enkelte problemer med å motta medlemsnummer på e-post etter kjøp. Dere skal få 2 e-poster, en med ordrebekreftelse og en med medlemsbekreftelese.
Hvis dere ikke finner medlemsnummer etter kjøp, send en e-post til nettbutikken@smcn.no med ordrenummer eller navn så sender vi medlemsnummer på e-post til registrert adresse.

30.03.2021
Vi har nå begynt å legge ut heldags arrangement. Disse er åpne for medlemmer i avdelingene til Senior MC Norge som har betalt kontingent for 2021.
Vi selger medlemskap til avdeling Førerutvikling på denne siden. Velg «Bli medlem»

Hvis det er avdelinger som ikke har registrert betalt på sine medlemmer vil kjøp ikke kunne gjennomføres. Avdelingene det gjelder kan kontakte avd Førerutvikling for evt å finne en løsning.

Vi håper dere er klare for sesongen og på de siste dagene i mars vil vi legge ut 2 Rustløsere og KNA Raceway Sokndal. Gardermoen på mandager og Rudskogen på torsdager følger på så det er bare å glede seg.

Vi ønsker alle en God Påske fra styret i SMCN avd Førerutvikling.

23.03.2021
Medlemstype «Familiemedlem» er ikke tilgjengelig i valg av medlemstype
– Rettet
Valg av fødselsår mangler 1997 som er ny av året. Du kan melde deg inn det året du fyller 24.
– Rettet

22.03.2021:
Nå er avtalen på plass slik at vi kan begynne å legge ut kurs i vår nettbutikk. Vi har åpnet for salg av medlemskap.

Vi vil stenge muligheten til å melde seg inn i SMCN Førerutvikling via seniormc.no 23.03.2021. Grunnen til dette er at betaling via nettbank med kid har en forsinkelse på litt over en uke på grunn av manuelle rutiner. Vi leser inn en bankfil på innbetalinger som vi får 26.03.2021. Vi kan da garantere å ha registrert betaling på de som har betalt via bank med KID innen 23.03.2021. Betaler du medlemskap i vår nettbutikk vil kjøpet bli registrert umiddelbart og du vil få en ordrebekreftelse pr e-post (husk å sjekke i spam filteret hvis du ikke ser den den). Så snart vi har sjekket ut at alle innbetalinger via bank innen 23.03.2021 er registrert som betalt vil vi begynne å legge ut kurs.

I år som i fjor har vi smittevernhensyn som vi ikke har oversikt over i skrivende stund. Vi vil holde på arrangement helt fram til vi må ta en beslutning på om vi arrangerer eller avlyser. Vi vil vurdere dette innenfor fristene for avbestilling slik at vi kan refundere innbetalt kursavgift til dere medlemmer. Dette er en usikkerhet vi må leve med.Les nøye gjennom vilkår i nettbutikken og sjekk driftsinformasjon. Her vil vi informere om evt endringer i arrangement.

Neste nyhet mht nettbutikk er at vi i nær framtid vil tilby kjøp via Vipps i tillegg til eksisterende Nets løsning. Dette er testet og klart i butikken, men vi venter på å få avtalen godkjent.

27.02.2021:
Vi vil begynne å legge ut påmelding til kurs så snart vi har avtalen med Nets på plass.
Som ny avdeling med nytt organisasjonsnummer må vi vurderes og klareres på nytt. Denne prosessen er noe vi i styret i SMCN avd Førerutvikling ikke har noen påvirkning på.
Så snart vi har avtale på plass vil vi åpne for kjøp av medlemskap og legge ut heldagsarrangement.

Torsdager på Rudskogen og mandager på Gardermoen vil bli lagt ut 30 dager på forhånd. Alle arrangementer vil bli lagt ut på vår nettbutikk og annonsert på våre Facebook sider.
De som har betalt inn medlemskontingent via nettbank og oppgitt kid eller medlemsnummer vil vi sørge for er importert i vårt medlemsregister før vi legger ut påmelding til kurs. Betaler du via nettbank etter 15.03.2021 kan vi ikke garantere at medlemskapet er registrert når kurs gjøres tilgjengelig i nettbutikken.
___________________________________________________________________

Smittevernregler

Jeg må til enhver tid punktlig etterkomme Senior Mc Norge avd. Førerutvikling sine smitteverntiltak. Bryter jeg disse er jeg inneforstått med at jeg vil bli bortvist fra arrangementet.
FHI sine anbefalinger gjelder. Du kan lese mer om de ved å klikke her: FHI
Jeg kan ikke delta på arrangementet hvis jeg:
• Har symptomer på Coronasmitte, er syk, har testet postivt, eller har vært syk den siste måneden.
• Er i karantene, og- eller har vært i utlandet.
• Bor i husstand med en eller flere personer som er i karantene, er Corona smittet, har symptomer, har testet positivt eller har nylig vært syke.

Øvrig

Det legges ned mye tid og krefter for å tilby medlemmene aktiviteter. Vi ber dere lese gjennom «Vilkår» og «Spørsmål og svar» på denne siden.

Vår gruppe som driver med Førerutvikling (FUG) har laget et opplegg i samarbeid med bane eier og kommunelege slik at vi kan arrangere på forsvarlig vis mht Covid-19. Antall deltakere vi kan ha på Rudskogen er avhengig av hva kommunelegen og Rudskogen setter som tak.

Vi vil nå legge ut kurs fortløpende 30 dager fram i tid. Dette vil gi flere mulighet til å kjøpe. Samtidig vil det bli mulig å planlegge frem i tid for dere. Vi vil begynne å legge ut arrangement til vi har lagt ut for 30 dager. Det vil ikke bli annonsert tidspunkt.

Dere må også huske at all innsats i avdelingen er basert på frivillig arbeid og at det er dere som er oppdragsgivere gjennom Årsmøtet.

Så en beskjed til dere under 24 år som ikke kan bli medlem og kjøpe plass. Vi vil åpne for kjøp av kursplasser på Rudskogen for dere under 24 år. Modul 4 og 5 for kl A1 under 18 og Ungdom 18-24.


Med vennlig hilsen
Styret i SMCN avdeling Førerutvikling