Driftinformasjon

11.08.2020:
Kurs på Rudskogen torsdag 13. august er avlyst. Vi vil refundere kjøpte plasser til den kontoen som er registrert av Nets som betaler av kjøpet.
De som har kjøpt og solgt kursplasser må ordne tilbakebetaling seg i mellom.

Vi avventer over helgen neste ukes arrangemang på Rudskogen.

Gardermoen går foreløpig som planlagt.

___________________________________________________________________

Smittevernregler

Jeg må til enhver tid punktlig etterkomme Senior Mc Norge avd. Øst sine smitteverntiltak. Bryter jeg disse er jeg inneforstått med at jeg vil bli bortvist fra arrangementet.
FHI sine anbefalinger gjelder. Du kan lese mer om de ved å klikke her: FHI
Jeg kan ikke delta på arrangementet hvis jeg:
• Har symptomer på Coronasmitte, er syk, har testet postivt, eller har vært syk den siste måneden.
• Er i karantene, og- eller har vært i utlandet.
• Bor i husstand med en eller flere personer som er i karantene, er Corona smittet, har symptomer, har testet positivt eller har nylig vært syke.

Øvrig

Det legges ned mye tid og krefter for å tilby medlemmene aktiviteter. Vi ber dere lese gjennom «Vilkår» og «Spørsmål og svar» på denne siden.

Vår gruppe som driver med Førerutvikling (FUG) har laget et opplegg i samarbeid med bane eier og kommunelege slik at vi kan arrangere på forsvarlig vis mht Covid-19. Antall deltakere vi kan ha på Rudskogen er avhengig av hva kommunelegen og Rudskogen setter som tak.

Vi vil nå legge ut kurs fortløpende 30 dager fram i tid. Dette vil gi flere mulighet til å kjøpe. Samtidig vil det bli mulig å planlegge frem i tid for dere. Vi vil begynne å legge ut arrangement til vi har lagt ut for 30 dager. Det vil ikke bli annonsert tidspunkt.

Dere må også huske at all innsats i avdelingen er basert på frivillig arbeid og at det er dere som er oppdragsgivere gjennom Årsmøtet.

Så en beskjed til dere under 24 år som ikke kan bli medlem og kjøpe plass. Vi vil åpne for kjøp av kursplasser på Rudskogen for dere under 24 år. Modul 4 og 5 for kl A1 under 18 og Ungdom 18-24.


Med vennlig hilsen
Styret i SMCN avdeling Øst