Årsmøte 2022

0 kr

Medlemspris

Årsmøte i Senior MC Norge Avd. Førerutvikling avholdes tirsdag 18. januar 2022, kl 19.00.
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og er beslutningsdyktig uansett antall av fremmøtte medlemmer.
Medlemmer som har betalt årskontingenten for 2021 har stemmerett.

Du vil bli tilsendt link til møtet på e-post i god tid før Årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet under punkt 5 på dagsorden må være styret (tore@smcn.no) i hende 1 uke før Årsmøtet.

 

Varenummer: I/A Kategorier: ,

Beskrivelse

Innkalling til Årsmøte I SMCN avd Førerutvikling

 

Sted: Elektronisk møte i Zoom

 

Årsmøte i Senior MC Norge Avd. Førerutvikling avholdes tirsdag 18. januar 2022, kl 19.00.
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og er beslutningsdyktig uansett antall av fremmøtte medlemmer.
Medlemmer som har betalt årskontingenten for 2021 har stemmerett.

Du vil bli tilsendt link til møtet på e-post i god tid før Årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet under punkt 5 på dagsorden må være styret (tore@smcn.no) i hende 1 uke før Årsmøtet.

 

Påmelding via smcn.no

 

Dagsorden.

 1. Åpning, godkjenning av de tilstedeværende medlemmers stemmerett
 2. Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av møteleder, referent, eventuelt tellekorps og 2 personer til å underskrive protokollen
 3. Styrets årsberetning og revidert regnskap for 2021
 4. Orienteringssaker
 5. Innmeldte saker
 6. Inneværende års planer, budsjett og fastsettelse av kontingenten for etterfølgende år
 7. Valg
 • Styret
 • Valg av styret
  • Valgkomité
 • Velges
  • Revisor
 • Utpekes

 

Oslo, 4. januar 2022

 

 

Senior MC Norge avd. Førerutvikling

Tore Andersen
Styreleder