Ekstraordinært Årsmøte

0 kr

Medlemspris

Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i SMCN avd. Førerutvikling
lørdag 20. november 2021 kl. 15.00 – 17.00

Sted: Quality Hotel Entry på Mastemyr 

Varenummer: I/A Kategorier: ,

Beskrivelse

Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i SMCN avd. Førerutvikling 

lørdag 20. november 2021 kl. 15.00 – 17.00 

 Sted: Quality Hotel Entry på Mastemyr 


Ekstraordinært Årsmøte i Senior MC Norge Avd. Førerutvikling avholdes lørdag 20. november 2021,
kl. 15.00 – 17.00.  Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og er beslutningsdyktig uansett antall av fremmøtte medlemmer. Medlemmer som har betalt årskontingenten for 2021 har stemmerett. 

Vi oppfordrer medlemmene til å registrere seg via nettbutikken pga bevertning (kaffe og kake). 

Det er kun saker meldt opp til dagsorden som skal behandles. 

Dagsorden 

  1. Åpning, godkjenning av de tilstedeværende medlemmers stemmerett
  2. Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av møteleder, referent, eventuelt tellekorps og 2 personer til å underskrive protokollen
  3. Fullmakt til Styret om å inngå en avtale med Senior MC Norge om å ta avdelingen ut av paraplyen. Avdelingen vil da bli en frittstående medlemsbasert organisasjon
  4. Valg av medlemmer til Valgkomité 

 

Oslo, 4. november 2021 

Senior MC Norge avd. Førerutvikling
Tore Andersen
Styreleder