Vilkår for nettbestilling til Senior MC Norge, Avdeling Førerutvikling

Vilkår for nettbutikken til Senior Mc Norge, Avdeling Førerutvikling

Alle produkter i denne nettbutikken er til Senior Mc Norge, Avdeling Førerutvikling (heretter kalt FUG) sine arrangementer og gjelder KUN for gateregistrerte motorsykler.


Smitteverntiltak

Ved å melde meg på dette arrangementet er jeg gjort kjent med og aksepeterer følgende:

Jeg må til enhver tid punktlig etterkomme Senior Mc Norge, Avdeling Førerutvikling og baneeieres smitteverntiltak. Bryter jeg disse er jeg inneforstått med at jeg vil bli bortvist fra arrangementet, og vil ikke få refundert deltagerbeløpet.

Jeg kan ikke delta på arrangementet hvis:

 1. Har symptomer på Coronasmitte, er syk, har testet postivt, eller har vært syk den siste måneden.
 2. Er i karantene, og- eller har vært i utlandet.
 3. Bor i husstand med en eller flere personer som er i karantene, er Coronasyke, har symptomer, har testet positivt eller har nylig vært syke.

Produktinformasjon

Produktinformasjon

Alle produkter i denne nettbutikken er førerutviklings kurs for gateregistrerte motorsykler.
Arrangementene er beskrevet under hvert produkt.

Priser

Alle priser er i norske kroner og er inklusive merverdiavgift.
Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.

Det er ingen refusjon om plassen ikke benyttes.

Frammøte for bestilt plass til torsdager på Rudskogen og mandager på Gardermoen er oppgitt under arrangementet. Øvrige arrangement har egne program med tider.
Plasser til deltagere som ikke har møtt fram til dette tidspunkt forbeholder FUG seg retten til å selge plassen etter dette tidspunkt med mindre deltageren har sendt mail med begrunnelse for sent oppmøte til arrangementet.

Obs! Vi gjør oppmerksom på at det er bindende påmelding. Kursplassen er personlig og kan ikke omsettes.
Kursplass kan refunderes inntil 10 dager før kursstart (se under «Rutiner for retur av varer»).

Forbehold

FUG tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden.

FUG forbeholder seg retten til å avlyse eller stoppe et arrangement dersom vær og baneforhold tilsier at det er uforsvarlig å gjennomføre. Dersom kostnadene FUG har i et slik tilfelle blir refundert av bane eier vil deltagerne få refundert deler eller hele arrangementet. Ellers vil arrangementet ikke bli refundert av FUG.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!


Salgs- og leveringsbetingelser

Ekspedering av ordre

Ved bestilling og betaling av et av FUG sine arrangementer, er du som kjøper garantert adgang til det arrangementet som er kjøpt. Kursplassen er personlig og kan ikke omsettes.
Det er ikke nødvendig å sende mail om påmelding som tidligere var praksis. Plassen holdes i noen minutter om betaling ikke skjer.

Leveranse

FUG sender adgangstegn (billett) til epost adressen oppgitt i brukerprofilen til det arrangement som er kjøpt i løpet av 5 virkedager. Dersom et arrangement er utsolgt vil dette vises på arrangementet, og det vil automatisk ikke være mulig å bestille dette arrangementet.

Betaling

Beløpet for arrangementet trekkes i løpet av noen dager fra ditt kredittkort, da adgangstegnet (billetten) gir adgang til det kjøpte arrangement. Adgangstegnet er et verdi papir, mistet adgangstegn refunderes ikke.

Personopplysninger

FUG behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Kortinformasjon

Når du handler hos FUG blir betalingen behandlet av Nets og Teller, som er en sikker elektronisk betalings løsning for Visa og MasterCard/ Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.


Rutiner for retur av varer

Avbestilling

Dersom du ønsker å avbestille et arrangement må du sende en e-post til nettbutikken@smcn.no senest 10 dager før arrangementet starter.

Avbestillingen må inneholde:

 • Fult navn, eventuelt navn på den som bestilte arrangementet
 • Ordrenummer
 • Hvilket arrangement
 • ved bestilt flere plasser, hvor mange plasser som avbestilles.
 • Refusjon vil bli sendt via betalingsløsningen som er benyttet.

 

SMCN Førerutvikling trekker fra 10% til dekning av kostnader og håndtering av avbestillingen.

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved arrangementet, må du innen 14 dager etter at arrangementet har funnet sted, gi FUG skriftlig melding.  FUG vil da gi deg et skriftlig svar på reklamasjonen som vil inneholde et svar på reklamasjonen og evt. tiltak og begrunnelse. 

Reklamasjonen må inneholde:

 • Fult navn, eventuelt navn på den som bestilte arrangementet
 • Ordrenummer
 • Hvilket arrangement
 • Forklaring på hva reklamasjonen gjelder.
 • Evt. vitner til en hendelse på banen.
 • Kontonummer for eventuell tilbakebetaling.

 

Angrerett

Senior MC Norge avd Førerutvikling er en frivillig organisasjon og ikke næringsdrivende (profesjonell part) og følgelig ikke omfattet av forbrukerkjøpsloven.


Foretaksinformasjon

Foretaks nr.:           926 304 836
Foretaks navn:       Senior Mc Norge, Avdeling Førerutvikling
Juridisk navn:        Senior Mc Norge, Avdeling Førerutvikling

Kontaktdetaljer

Telefonnummer:   Se www.seniormc.no for telefonliste under Førerutvikling og Styret

Spørsmål rundt arrangementene og innhold rettes til:  Operativ Leder thor.henning@smcn.no

Senior Mc Norge, Avdeling Førerutvikling er en frivillig organisasjon som driver førerutvikling for førere av gateregistrerte motorsykler. vi har heldags arrangementer, førerutviklings kurs i perioden mai – september og egentrenings kvelder etter endt førerutviklings kurs. alle våre arrangementer foregår på lukket bane og under instruksjon av instruktører og flaggvakter/lys på bane og oppfølging i depot etter kjøring.

Målet til Senior Mc Norge, Avdeling Førerutvikling er å bidra til at MC førere blir mer erfarende samt øke selvinsikten til MC førere på Norske veier.